..::.. درس ها ..::..

جدول کامل مسابقات جام جهانی 2018 روسیه

گروه A جام جهانی: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ روسیه عربستان

۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ مصر اروگوئه

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ روسیه مصر

۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ اروگوئه عربستان

۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ اروگوئه روسیه

۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ عربستان مصر

 

گروه B جام جهانی: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایران مراکش

۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ اسپانیا پرتغال

۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ پرتغال مراکش

۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران اسپانیا

۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ ایران پرتغال

۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ مراکش اسپانیا

 

گروه C جام جهانی: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ فرانسه استرالیا

۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ پرو دانمارک

۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ فرانسه پرو

۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ استرالیا دانمارک

۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ دانمارک فرانسه

۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ استرالیا پرو

 

گروه D جام جهانی: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ آرژانتین ایسلند

۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰ کرواسی نیجریه

۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین کرواسی

۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ایسلند نیجریه

۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آرژانتین نیجریه

۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ کرواسی ایسلند

گروه E جام جهانی: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ کاستاریکا صربستان

۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ برزیل سوئیس

۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برزیل کاستاریکا

۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس صربستان

۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ صربستان برزیل

۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ سوئیس کاستاریکا

 

گروه F جام جهانی: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ آلمان مکزیک

۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ سوئد کره جنوبی

۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ آلمان سوئد

۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کره جنوبی مکزیک

۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کره جنوبی آلمان

۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ مکزیک سوئد

 

گروه G جام جهانی: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ بلژیک پاناما

۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس تونس

۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ بلژیک تونس

۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ انگلیس پاناما

۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ انگلیس بلژیک

۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ پاناما تونس

 

گروه H جام جهانی: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ لهستان سنگال

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ کلمبیا ژاپن

۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ ژاپن سنگال

۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ لهستان کلمبیا

۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ ژاپن لهستان

۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ کلمبیا سنگالدیدار مرحله یک هشتم نهایی

بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰

بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰

بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰

بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰

بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی

بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰

بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰

بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰

بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی

بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰

بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی

بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال

بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰امیرکبیر و انقلاب میجی

 

 امیرکبیر و انقلاب میجی


  اول آبان ۱۲۲۷ ه ش ناصرالدین شاه به کمک میرزا تقی خان امیرکبیر وارد تهران شد و در روز بعد در قصر گلستان تاج گذاری کرد. از آن جایی که میرزاتقی خان در دستگاه وزیری دانشمند چون قائم مقام دوم بزرگ شده بود، با آن که بچه آشپز و روستازاده ای بیش نبود ولی با تعلیم و تربیت در منزل قائم مقام به قول امروزی ها تحصیل کرده و فرهیخته گردیده بود. او به این نکته کاملاً آگاه شد که هرگونه تحول فرهنگی، هنری، صنعتی و حتی انقلاب هایی که می توانست ملت ها را از انحراف و کجراهه برهاند، در گرو سواد و درک مسائل سیاسی، اجتماعی و علمی است  . از این جهت از ابتدای صدارت خود در جوار کلیه اصلاحاتی که کرد شاه را مجبور کرد که سلطنت کند نه حکومت. مجدانه تصمیم به تاسیس مدرسه ای گرفت که در آن اکثر علوم زمان را به نوجوانان ایرانی بیاموزند و آن را «دارالفنون» که ترجمه واژه اروپایی «پلی تکنیک» (Poly technic) است، نام نهاد.

میرزاتقی خان کوشش های لازم در زمینه ساخت مدرسه و استخدام معلمین خارجی و استادان ایرانی یعنی همان کسانی که در دوره عباس میرزا به اروپا رفته و متخصص شده بودند را انجام دا د  ولی در زمان افتتاح این مدرسه او در حالت تبعید در باغ فین کاشان بود. کاری که امیرکبیر کرد در واقع در حکم انقلاب فرهنگی و سیاسی بود و اگر امیر با دسیسه سیاستمداران «آنگلوفیل» (طرفدار انگلستان) و «روسوفیل» (طرفداران روسیه) و دستور ناصرالدین شاه کشته نمی شد،  شاید وضعیت ایران کنونی از کشور ژاپن نیز بهتر می شد. زیرا امیرکبیر توانست دارالفنون را ( در ۱۸۵۴ میلادی= ۱۲۳۳ شمسی= ۱۲۶۸ قمری) آماده بهره برداری نماید و در همان سال خود به قتل رسید و ثمره تاسیس این نهاد بزرگ فرهنگی خویش را ندید.

اگر او زنده می ماند، با اقدامات تدریجی و گام به گام پادشاه قاجار را از اریکه دیکتاتوری به یک مقام تشریفاتی مبدل می ساخت و بدون خونریزی فرمان تشکیل مجلس و آن چیزی که فرنگ رفته ها به آن «کنستی توسیون» (constitution) یا «کنستی تیوشن» (قانون اساسی و مشروطیت) می گفتند می رسید. ژاپنی ها اقدامی شبیه به کار امیرکبیر را در چهارده سال بعد یعنی در ۱۸۶۸ در زمان امپراتوری «موتوسو هیتو» (Mutsuhito) به اتفاق صدراعظمش «هیرو بومی ای تو» (Hirobumi Ito) انجام دادند و دست «شگون ها» (Shogoun) یا سپهسالاران کل و عوامل نفوذی سنت گرا، مرتجع و فاسد را از دربار ژاپن کوتاه کردند. از ۱۸۶۸ تا ۱۸۸۹ یعنی به مدت ۲۱ سال آنها با ساختن دارالفنون هایی شبیه اروپا و فرستادن محصل به خارجه و استخدام اساتید خارجی، ژاپن را به قول آلبرماله مورخ فرانسوی به اندازه ششصدسال جلو بردند.

سرزمینی که به صورت سنتی به کشور آفتاب طالع معروف بود در اثر این دگرگونی بزرگ فرهنگی  که در تاریخ ژاپن به «انقلاب میجی» (Meigi) (نهضت صلح روشن) معروف بود در ردیف قدرت های اروپایی قرار گرفت. به طوری که در ۱۹۰۵ میلادی (۱۲۸۴ شمسی) ژاپن یگانه کشور آسیا بود که روسیه، یعنی بزرگترین کشور اروپایی، را طی جنگ دریایی تسوشیما شکست داد. و در واقع آفتاب بخت ژاپن طالع گردید و در زمره قدرت های بزرگ جهان درآمد. میرزاتقی خان امیرکبیر چهارده سال قبل از ژاپنی ها دست کسانی چون سلطنه ها، دوله ها و افراد فاسد بانفوذ را از دربار کوتاه کرد. آنها در دربار ناصرالدین شاه همان مقامی را داشتند که شگون ها در دربار ژاپن، ولی افسوس که دست اجنبی این رادمرد را از ایران گرفت.

شاهزاده سنگدلی چون مسعود میرزا ظل السلطان فرزند ناصرالدین شاه در تاریخ مسعودی اعتراف به قتل او به وسیله پدرش می کند و می نویسد: «میرزا تقی خان امیرنظام در اوایل دولتش مدرسه برپا کرد و ترتیب قشون داد و کارهایی کرد. آنچه که ما امروز داریم از آثار این مدرسه است اما بیچاره سرش را در این راه داد. از روی انصاف بگویم و خدا را به شهادت می طلبم که در مورد مقام آن مرد نمک به حلال یکتا غلو نکردم. او از خواجه نظام الملک وزیر سلاجقه، صاحب بن عباد وزیر دیالمه و پرنس بیسمارک، لرد پالمرستون و ریشلیو فرانسوی و پرنس کارچه کف روس بحق با عرضه تر بوده است. در جمعه ۱۷ ربیع الاول ۱۲۶۸ در حمام کشته شد و او را فصد کردند و به دیار عدمش فرستادند ولی آثار او هنوز با قی است.»

 

تحلیل محتوای کتاب فارسی اول دبستان سه کشور ایران،چین و آلمان

 

تحلیل محتوای کتاب فارسی اول دبستان سه کشور ایران،چین و آلمان


در پژوهشی به بررسی و تحلیل داستان‌های کتاب فارسی کلاس اول در ایران و مقایسه آن با داستان‌های کتاب زبان کلاس اول در دو کشور شرقی و غربی یعنی چین، بعنوان نماینده فرهنگ جمع‌گرا و آلمان، بعنوان نماینده فرهنگ فردگرا پرداخته شد.

به این منظور کلیه داستان‌های کتاب فارسی اول ابتدایی در ایران، شامل ۵١ داستان منتشر شده در سال ١٣٩١، همچنین ۴۴ داستان از داستان‌های کتاب کلاس اول چین و ٢۶ داستان از مجموعه چهار کتاب کلاس اول آلمان به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند.

 در این پژوهش، تحلیل روان‌شناختی با استفاده از یکی از معتبرترین آزمون‌های فرافکن تحلیلی یعنی آزمون اندریافت موضوع که یکی از مناسب‌ترین آزمون‌ها برای تحلیل داستان است انجام گرفت تا مشخص شود چه موضوعاتی در قالب تم اصلی داستان، چه نیازها و چه فشارهای محیطی توسط این کتابهای درسی به کودکان القاء می‌شود و این موضوعات چه تفاوتی در دنیای شرق وغرب دارند.


نتایج این پژوهش نشان داد نیازهای    «پیروی » در ایران،   «پیشرفت » در آلمان و   «مهرورزی » در چین، سه نیاز اول و اصلی در سه کشور هستند. نیاز به «پیروی » به دو نوع «تسلیم » و «احترام » تقسیم شده است.

پرتکرارترین نیاز در ایران، «پیروی » از هر دو نوع ولی در بیشتر موارد از نوع «تسلیم » و در چین و آلمان فقط از نوع دوم یعنی «سپاسگزاری » است.

 نیاز «مهرورزی » پرتکرارترین نیاز در چین است که به شدت با ساختار جمع‌گرای شرقی مطابقت دارد. در مرتبه‌های بعدی نیاز «فهمیدن » و همچنین نیاز به «ارائه و بیان » در چین قراردارند. به طور خلاصه می‌توان گفت کودک چینی به دنبال آن است که مهر بورزد، بفهمد و بفهماند. بعد از این سه نیاز که اساسا در ارتباط با دیگران (نیازهای جمعی) معنا پیدا می‌کنند، نیازهای شخصی‌تر مثل «پیشرفت » و «بازی » در چین، ظهور می‌کنند.

 

 این ترتیب بروز نیازها در آلمان درست برعکس چین است. در آلمان نیاز به «پیشرفت »، «بازی »، «شناخت » که نیازهای فردی و معطوف به خود هستند، در درجه اول قرار دارند و بعد از آنها نیاز «پیوندجویی » ظهور میکند.

بنابراین کودک ایرانی می‌آموزد که طلب‌کننده و گیرنده (تلویحا مصرف کننده و تنبل) باشد؛ کودک چینی می‌آموزد دهنده و بخشنده (تلویحا تولیدکننده و کارگر) باشد و کودک آلمانی چیزی طلب نمی‌کند (تلویحا استقلال طلب) ولی تا حدی دهنده است.

به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت کودک ایرانی در کتاب درسی خود یاد می‌گیرد که مطیع و سر به زیر باشد. نگاه کودک ایرانی یا به سمت پایین است و یا از پایین به بالا نگاه می‌کند.

نگاه کودک چینی به اطراف است و یک نگاه دایره‌وار دارد، ولی کودک آلمانی یک حرکت و نگاه رو به جلو و هدفمند دارد. او به یک نقطه و هدف چشم دوخته و تنها برای رسیدن به‌ آن در یک خط سیر مشخص تلاش می‌کند و در نهایت هم موفق است.

پژوهش علیرضا  عابدین روانشناس


1 2 3 4 5 ... 21 >>